هو الطیف

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/تو می‌روی به سلامت سلام ما برسانی

هو الطیف

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/تو می‌روی به سلامت سلام ما برسانی

درباره بلاگ

گاهی باید تنها نوشت بی‌ آنکه بخواهی بدانی و بخوانی
و من در این روزهای بیگاه می‌نویسم شایدمرهمی باشم برای تو که نوشته مرا می‌خوانی
دلم آرامش مطلق می‌خواهد....

طبقه بندی موضوعی
اصلا بیا با هم کنار بیاییم؛ من دیگر ننویسم و تو دیگر همیشه باشی. همین قدر دور و بعید باشد قرارمان. بیا یک جوری قرارداد بنویسیم که هیچ‌کدام نتوانیم بزنیم زیرش. باور کن این بی‌رحمانه‌ترین قرارداد عالم خواهد بود. این‌که هر کدام از آرمان خودمان دست بکشیم. توی همه کتاب‌های تاریخ خواهند نوشت و احتمالش وجود دارد که سال‌ها بعد به عنوان غیرمنصفانه‌ترین قرارداد بشری در کلاس‌های درس تدریس شود. حتما استاد مربوطه با این جمله درس را آغاز خواهد کرد: «دل‌خوشی‌های آدمی، کوچک‌ترین دست‌آویزهای آن‌ها برای زنده ماندن است و چه بی‌رحمانه خواهد بود اگر آن دل‌خوشی را از دست بدهند!» می‌بینی؟ درست همین‌قدر لخت و عریان این قرارداد را برای دیگران تشریح خواهند کرد و جنازه کاغذپاره امضا شده فی‌مابین ما را به همه نشان خواهند داد. ولی بیا مسیر تاریخ را عوض کنیم و همین‌قدر بعید با هم کنار بیاییم.


tanin nikseresht