هو الطیف

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/تو می‌روی به سلامت سلام ما برسانی

هو الطیف

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/تو می‌روی به سلامت سلام ما برسانی

درباره بلاگ

گاهی باید تنها نوشت بی‌ آنکه بخواهی بدانی و بخوانی
و من در این روزهای بیگاه می‌نویسم شایدمرهمی باشم برای تو که نوشته مرا می‌خوانی
دلم آرامش مطلق می‌خواهد....

طبقه بندی موضوعی
من ندانیم که کیم/ من فقط میدانم که تویی شاه بیت غزل زندگیم

سلام در تلاشم تا مکانی را بای تبادل نظرات دوستام فراهم کنم

خوشحال میشم در این امر به من کمک کنید

در پناه حق